Edifici d’oficines i equipaments a la Meridiana
Imatges: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
L´edifici està situat a la part posterior d´una illa on hi ha un gran centre comercial. Un dels reptes del projecte tracta sobre com l´edifici es pot fer visible des de l´avinguda principal de la zona, la Meridiana. A pesar del gran volum del centre comercial es decideix desplaçar l´edifici lateralment cap al nord per tal que aparegui per darrera del Corte Inglés. Aquest desplaçament lateral es fa en totes les plantes menys les tres primeres, cosa que possibilita un gran hall-plaça exterior coberta que defineix l´accés de l´edifici i el final d´un passeig lateral que puja des de la Meridiana i recorre la façana nord del centre comercial.

L´edifici està format per un gran volum prismàtic en forma de pantalla orientada segons l´eix nord-sud de 63,6 x 22 x 70 metres d´alçada. Les disset plantes resultants i la volada de 15 metres a la façana nord caracteritzen l´edifici. A les façanes est i oest, per qüestions de sostenibilitat, es proposa la col•locació d´uns brie soleils de dues plantes d´alçada. Aquests dispositius presenten una secció dissenyada especialment per a possibilitar un estalvi del 45% de la climatització. A l´extrem sud del solar i com a edifici independent apareix un volum compacte, de planta baixa més tres pisos, que conté un edifici dedicat a equipament públic.

Veure la fitxa tècnica