Habitatges a Manresa
Imatges: 2 3 4 5 6 7 8
El projecte parteix de l’ordenació volumètrica a que obliga el planejament urbà que es caracteritza per una forma irregular de la planta, la demanda d’una alta densitat edificada i l’obertura d’una petita plaça a la cara est. La qüestió central serà trobar la tipologia adequada a aquestes exigents condicions volumètriques. La solució adoptada proposa un habitatge ordenat per franges que volen ser una certa continuació de les estretes franges de parcel•lari pròpies del casc antic de Manresa. Aquest sistema de franges s’estructura al voltant d’un pati a través del qual s’accedeix a l’edifici i que conté els dos nuclis verticals de comunicació.

Pel que fa a la distribució interior de les vivendes, la franja de serveis es col•loca entre l’estar i les habitacions. L’accés en planta baixa es produeix a través d’un passatge que creua l’edifici connectant la nova plaça i el carrera barreres. La planta baixa es completa amb locals comercials.

Les obertures en façana responen a la modulació tipològica per franges i per tant queden relacionades amb les dimensions pròpies del les construccions veïnes del casc antic. En la dimensió final de les obertures s’han considerat també les necessitats de llum natural de l’interior de les vivendes.

Veure la fitxa tècnica