Hospital psiquiàtric a Salt
Imatges: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
El caràcter actual del parc i les baixes alçades dels pavellons existents, que donen un aire agradable al conjunt, són considerats molt positius per a la teràpia de malalts psíquics. La tradició higienista de construir un equipament sanitari en un entorn natural és una de les premisses per a l´ordenació del centre.

L´edifici s´ha dividit en tres unitats d´infermeria tal com es definia en el pla funcional, ubicant-ne dues a la planta baixa i una a la planta pis. L´esmentada primera planta es relaciona amb la zona enjardinada amb l´objectiu d´evitar l´aïllament d´aquesta unitat respecte l´exterior.

La disposició de la planta en forma de "L" permet definir uns patis oberts cap als que es bolquen totes les activitats comunes i públiques del centre; també facilita la diferenciació de l´àrea diürna i la nocturna. Així, l´arbrat i l´enjardinament es converteixen en elements bàsics de l´ordenació de l´edifici.

La imatge de l´edifici es procura que s´integri amb la dimensió de l´arbrat actual i futur, evitant que una edificació excessivament alta o massiva perjudiqui l´equilibri entre edificació i vegetació. Des d´una visió llunyana ha de ser una imatge clara, representativa i identificable però no gaire dura; la dimensió, el color, i el ritme defineixen aquests valors.

Veure la fitxa tècnica