Hospital Moisès Broggi, Sant Joan Despí
Imatges: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
L´Hospital de Sant Joan Despí Doctor Moisès Broggi és un hospital de nova construcció destinat a donar servei a una població de 300.000 habitants de la comarca del Baix Llobregat.

L´organització i disposició de l´Hospital dintre de la parcel•la ve determinada pels accessos a l´hospital, les orientacions, i les condicions topogràfiques del terreny.

Es planteja un gran parc que relaciona l´hospital amb la ciutat. El seu caràcter i atmosfera estan pensats en funció de las necessitats de l´hospital. El verd i el l´arbrat s´estenen fins els patis de les unitats d´hospitalització, connectant l´hospital amb el parc. En la façana de la avinguda del Baix Llobregat es projecte una franja de zona verda amb topografia que protegeix la zona de consultes externes i l´hospital del soroll del trànsit de l´avinguda. L´accés principal de l´hospital és a través d´aquesta zona verda, a la cota més alta del solar. L´accés principal a la zona ambulatòria és independent i es situa a la façana nord, més a prop de las parades de transport públic (tramvia i autobús), i l´accés a urgències s´ubica a la cota més baixa, a l´extrem nord-est de la parcel•la.

Es projecten les circulacions sanitàries i de públic diferenciades amb claredat i sense interferències entre elles, per a possibilitar una bona orientació dels usuaris. També han estat criteris importants durant la concepció del projecte la voluntat de projectar unitats d´hospitalització ben assolejades i amb bones vistes, tenint en compte la llum natural i l´elecció de materials càlids per a construir un hospital al servei de les persones.

Veure la fitxa tècnica