Ampliació CAP Cirera Molins
Imatges: 2 3 4
El projecte per la reforma i ampliació del nou Centre d´Assistència Primària Cirera Molins (construït a principi dels 90´ per Manel Brullet) , suposa una intervenció a dos nivells. Per una part, la reforma de l´actual CAP que afecta principalment al disseny interior. En segon lloc, l´ampliació amb un nou edifici que es relacioni de manera natural amb l´edifici actual i la nova proposta d´ordenació de l´Ajuntament de Mataró, amb la incorporació d´un nou parc.

El criteri per la reforma implica una intervenció de caràcter mínim que no afecti a la imatge de l´edifici actual. En aquest sentit es mantenen invariables l´espai d´accés i les escales, i es promouen les operacions de reparació necessàries. A més, es projecte la construcció d´un nou cel ras que incorporen certes modificacions dins el sistema de instal•lacions.

Dos elements condicionen el projecte del nou edifici: el fort caràcter de la implantació de l´edifici existent i la nova proposta d´ordenació amb un gran espai verd que es desenvoluparà paral•lel a la ctra. de Cirera. El nou edifici és un element circular d´una sola planta d´alçada, que actua de frontissa entre l´edifici existent i l´inici del parc. Es un element de transició entre edifici i paisatge, que degut a la seva forma singular es pot entendre com a part del CAP però també com a part del parc.

Veure la fitxa tècnica