Hospital Santa Caterina
Imatges: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
La proposta del nou Hospital de Santa Caterina està influïda pel caràcter dels edificis i jardins del sanatori psiquiàtric ubicat al costat. Es planteja la construcció de pavellons per mantenir la sensació de poca densitat en la part interior del parc. L’aparició d’uns patis, entre aquests pavellons d’una planta, dóna llum i ambient natural a l’interior, i també serveix per relacionar l’arbrat del parc amb l’hospital.

S’ha dissenyat un hospital baix i extens, organitzat en base a una malla bireticular en dues direccions sobreposades a una estructura lineal de creixement est-oest. La malla de circulacions coincident amb aquesta direcció és un conjunt circulatori paral•lel que recull aquestes circulacions jerarquitzades, és a dir, unes per a personal i d’altres per a usuaris externs. Aquestes circulacions divideixen l’hospital en franges. Cada unitat o servei busca el seu lloc en aquesta malla de relacions

D’aquesta manera s’obté una estructura hospitalària on el creixement i les modificacions no només són possibles sinó que estan considerades com a premisses del disseny general. El resultat és una organització oberta, en la qual hi tenen cabuda futures reestructuracions.

La proposta arquitectònica possibilita un enteniment directe i evident de l’organització de l’edifici per part dels usuaris de manera que, en tot moment, coneguin i s’orientin dins de l’hospital. La llum (a través de lluernes, claraboies, patis) i les vistes a l’exterior contribueix a augmentar el confort del personal sanitari i dels usuaris de l’hospital.

Veure la fitxa tècnica