CAP Cirera Molins
Imatges: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
L’edifici, a partir d’un programa molt precís, busca el seu lloc en un entorn degradat i agressiu mitjançant la seva forma i la seva posició en el solar. Es col•loca en un extrem del solar per allunyar-se d’un edifici industrial de grans dimensions i es descompon en tres peces perpendiculars a un mur de contenció que defineix el límit nord del solar. La descomposició de l’edifici en tres volums busca proporcionar un caràcter fort a la implantació.

L’estricte programa tipus d’un CAP es distribueix en aquests tres cossos de planta baixa i pis, formalitzats a través de la seva coberta d’una sola pendent i de la façana inclinada a sobre el carrer, units per dos blocs més baixos que contenen els serveis i les escales.

Actualment s’està duent a terme un projecte d’ampliació que consta de dues noves peces que pretenen seguir la volumetria del CAP actual, ubicant-se a continuació de les altres.

Veure la fitxa tècnica