Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona
Imatges: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
El Parc de Recerca Biomèdica està situat al front marítim de Barcelona, al costat de l'Hospital del Mar. L'entorn del solar es caracteritza per la proliferació d'edificis singulars (les dues grans torres de la Vil•la Olímpica, el nou edifici de gas natural, la petita torre d'habitatges i la torre "monobloc" de l'Hospital del Mar, el peix obra de Frank Gehry, un poliesportiu en procés de restauració, etc.) L'estratègia davant d'aquest entorn ha passat primer per fagocitar el poliesportiu en procés de restauració dins del conjunt de l'edifici del parc de recerca biomèdica, col•locant-lo a sota i segon, buscar una volumetria que no vulgui competir en alçada respecte dels edificis de l'entorn però que formalment es relacioni i dialogui amb tots ells.

La proposta és una gran plataforma que ordeni el solar, que era força irregular. La col•locació d'un edifici elevat en forma de tronc de con el•líptic, truncat diagonalment, ens ha permès endreçar l'entorn i relacionar-nos tranquil•lament amb els volums més pròxims. La forma el•líptica sorgeix de la necessitat d'adaptar un edifici de grans dimensions (uns 35.000 m2 sobre rasant) en un solar molt ajustat de forma irregular i amb volumetries molt diferents al seu voltant.

L'edifici es planteja necessàriament compacte per adaptar-se al solar, però s'esglaona cap al mar, suavitzant el front marítim i adaptant-se a les edificacions del passeig, que en aquesta zona presenten alçades reduïdes. Per la part posterior, en la vessant que limita amb la ciutat, es decideix aixecar-lo ja que es disposa d'espai suficient. Aquesta forma esglaonada cap al mar facilita la ubicació a la coberta de panells solars per a la producció d'aigua calenta i electricitat.

L'interior de l'edifici es buida per a crear una nova realitat independent de l'entorn, que emmarqui i controli les vistes al mar i que també permeti una regulació de la llum solar. L'estructura de l'edifici queda volada uns 7 metres en tot el seu perímetre. El revestiment de la façana es planteja de fusta natural, calat, lleuger, sense tocar a terra, intentant treure-li pes a un edifici que per la seva concepció compacta i unitària presenta una dimensió considerable. Aquesta segona pell ha de permetre un bon control lumínic i energètic de l'edifici.

Veure la fitxa tècnica