Edificis B i J Facultat d'Enginyers
Imatges: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
La proposta per la nova facultat d’enginyeria industrial parteix de la volumetria establerta pel conjunt del campus. Acceptant el protagonisme de la rambla que divideix el campus com a vertebradora de tot el conjunt, el nostre projecte proposa un lleu eixamplament que sense fer perdre a la rambla la seva essència lineal, hi introdueix una dilatació que genera una petita plaça a la manera dels “campi” venecians.

Els edificis que allotjaran la facultat busquen integrar-se dins el conjunt del campus mitjançant una volumetria retranquejada. Alhora es plantegen més baixos que els seus veïns per introduir una certa variació perceptiva.

Per ordenar els edificis es proposen una sèrie de patis anglesos que controlen la relació interior-exterior , ordenen les circulacions i visuals de l’interior de l’edifici, i alhora doten de una interessant espaialitat a la connexió entre els dos edificis que es produeix per sota la rambla. Aquesta planta subterrània, de gran importància funcional, rep llum natural a través dels mencionats patis anglesos i a més a través de claraboies situades en l’eixamplement projectat en la rambla superior.

Veure la fitxa tècnica