Campus de la Universitat Rovira i Virgili
Imatges: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
El projecte busca potenciar i definir la imatge de la gran àrea universitària de la Universitat Rovira i Virgili i utilitzar el planejament urbanístic com a instrument per a superar el caos edificador i de la zona. La disposició dels nous carrers relaciona aquesta nova zona universitària amb la ciutat i la creació d´una circulació perimetral de vehicles possibilita el desenvolupament del nou campus a nivell peatonal.

La nova zona universitària es formalitza a partir d´uns grans paquets d´edificis relacionats amb el carrer, que defineixen la imatge dels carrers i passejos peatonals. A l´interior d´aquests grans paquets es creen diferents àgores, places i patis. Es fan servir els espais interiors com a forma generadora de tota l´edificació, seguint els models d´implantació urbana típicament mediterranis i més concretament els models de les edificacions de la Tarragona romana.

Es consideren les construccions universitàries dins d´un tot construït i s´integra el conjunt de la zona universitària en un teixit esponjat, definit pel verd, on la implantació de l´arbrat és un element formal i ambiental important.

Veure la fitxa tècnica