Centre Cultural al Prat del Llobregat
Imatges: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
El centre cultural del Prat està situat a la plaça Catalunya del Prat i conté una biblioteca, l´arxiu històric del Prat, i una sala d´actes. La volumetria exterior del complex cultural, recoberta d´una elegant pell de zenc, es configura com un cos rotund només fragmentat per la irrupció de la sala d'actes i un buidat central que serveix com a pati d'entrada. L´interior de l´edifici contrasta amb l´agressivitat de l´aspecte exterior; les successions espaials, els treball en secció, la utilització de materials càlids o la serenitat que aporta la llum zenital, generen una interessant experiència atmosfèrica especialment espectacular en el triple espai que conforma l´accés a la biblioteca.

Veure la fitxa tècnica