Reforma parcial de l'Ateneu Barcelonès
Imatges: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
L`Ateneu Barcelonès es troba al Palau Savassona, de finals del s. XVIII, que acull la seu d`aquesta institució des del segle XIX. Sobre el primer cos construït del palau, els arquitectes Josep Maria Jujol i R. Font-Gumà realitzen l`any 1906 l`adequació de l`espai de la planta noble per acollir-hi la biblioteca. Aquesta primera reforma es superposa als elements originals del palau, preservant-ne els més notables. Posteriorment, a finals dels anys 70, es fa una reforma molt important que afegeix tres plantes a l`edifici i el malmet de manera notable. La intervenció sobre el palau es planteja necessariament per fases i persegueix millorar l`edifici tècnica i arquitectònicament

El projecte d`intervenció passa en la seva primera fase per una racionalització en l`ús de l`edificació existent, la potenciació dels seus elements més característics i l`adaptació de l`edifici a les necessitats actuals. En concret es proposen tres àmbits d`actuació. Primer es busca una millora de la comunicació vertical i de la il•luminació. El segon àmbit d`actuació consisteix a obrir la planta baixa a la ciutat i dotar-la d`usos; el tercer àmbit proposa una nova escala d`emergència lligada al vestíbul general on es concentren els nous serveis de tot l`edifici.

La segona fase de la reforma s`ocupava de la biblioteca i s`ha executat completament. La biblioteca de l`Ateneu Barcelonès és, per nombre de volums i pel seu fons, la biblioteca privada civil més important de Catalunya. La reforma d`aquest espai tan emblemàtic afrontava un doble repte: la necessària fidelitat al llegat històric i la transformació del seu funcionament com a biblioteca. L`espai tenia quatre elements patrimonials a preservar: el fons bibliogràfic, el llegat arquitectònic clàssic, el llegat pictòric barroc i la intervenció jujoliana. Així, la restauració, la neteja d`elements obsolets i el desvetllament dels materials i formes originals van significar un continu retrobament amb unes qualitats oblidades. D`altra banda, es presentava l`exigència d`adequar tecnològicament l`estructura, les instal•lacions, la climatització i la protecció; en definitiva, dotar l`espai per afrontar l`impuls d`un nou funcionament.

Veure la fitxa tècnica