Inauguració del Centre Cultural del Prat
El passat 29 de desembre va ser inaugurat el nou centre cultural del Prat projectat per BrulletDeLuna. Situat a la plaça Catalunya del Prat, el nou edifici conté una biblioteca, l'arxiu històric del Prat, i una sala d'actes. La volumetria exterior del complex cultural, recoberta d'una elegant pell de zenc, es configura com un cos rotund només fragmentat per la irrupció de la sala d'actes i un buidat central que serveix com a pati d'entrada. L'interior de l'edifici contrasta amb l'agressivitat de l'aspecte exterior; les successions espaials, els treball en secció, la utilització de materials càlids o la serenitat que aporta la llum zenital, generen una interessant experiència atmosfèrica especialment espectacular en el triple espai que conforma l'accés a la biblioteca.

Anar a la fitxa del projecte del Centre Cultural del Prat >>