Habitatges a la Plaça Cerdà
Imatges: 2 3 4 5 6
L’entorn està caracteritzat per una gran dispersió d’edificis de diferents tipologies i volumetries, el nexe que relliga totes aquestes actuacions és el traçat de la Gran Via.

La nostra proposta és global per a tota la parcel•la, en el sentit de proposar una solució volumètrica tant pels habitatges per a joves (10.000 m2 a 2/3 de La parcel•la) com pels habitatges per a gent gran (5.000 m2 a 1/3 de la parcel•la).

Degut a aquestes circumstàncies pensem que el volum del nostre projecte ha d’aparèixer com un volum autònom de bona qualitat formal i massís, que dialogui per oposició amb la gran torre, acabada amb mur cortina, existent en la nostra illa.

Encara que la proposta s’inscriu exactament dins dels límits de la parcel•la proposada, creiem que reculant-la uns 6m. respecte de l’aresta de la gran torre, aconseguiríem donar mes autonomia a aquesta i a més a més optimitzar els espais lliures de l’illa personalitzant-los.

Tots els habitatges queden orientats a sud i gràcies a les passeres d’accés s’autoprotegeixen del soroll de la gran Via. La ventilació natural creuada, l’abundància de llum natural i el confort espaial han estat les claus alhora de dissenyar la tipologia.


Emplaçament: Gran Vía de les Corts Catalanes 120-126, Barcelona
Promotor: Patronat Municipal de l’habitatge
Superfície del solar: 4.000 m2
Superfície construïda: 15.000 m2
Any del concurs: Desembre 2001
Arquitectes autors del projecte: Brullet Tenas, Alfonso De Luna i Conxita Balcells