Nova seu Gas Natural
Imatges: 2 3 4 5 6 7
El terreny escollit per Gas Natural per a ubicar la nova seu central busca relacionar aquesta ubicació amb la historia de Catalana de Gas dins de Barcelona i construir al costat dels antics terrenys de la Catalana de Gas on hi queden rastres arquitectònics tan evidents com l’antiga Torre d’Aigües i l’estructura d’un antic gran dipòsit de gas.

La proposta volumètrica és la d’un cilindre de vidre de 32 metres de diàmetre i uns 80 metres d’alçada que dona bona resposta als problemes de forma, d’escala urbana i de representativitat que presenta el nou edifici.

El teixit urbà de la Barceloneta en el costat del cinturó del Litoral i del Parc de la Barceloneta està conformat per actuacions d’un gra diferent i d’escala major al gra de la trama de les illes de la Barceloneta. A la façana del cinturó del Litoral hi ha un gran front d’edificació d’una gran llargada de blocs d’habitatges de planta baixa i nou pisos i en la façana del Parc de la Barceloneta hi ha la macro illa d’habitatges de La Maquinista de planta baixa més cinc pisos.

El nou edifici - torre seria una resposta d’edificabilitat integrada dins del paquet de grans volums d’aquest perímetre de la Barceloneta.

La forma cilíndrica de l’edifici- torre és plenament intencionada i busca deslligar-se formalment dels dos gratacels de la Vil:la Olímpica (l’hotel arts i la torre Mapfre), i alhora constituir-se com un punt d’interès visual semblant a les torres del telefèric, la Torre d’Aigües de La Catalana, el bloc de l’Hospital del Mar o la torre Colom.


Emplaçament: Barcelona
Promotor: Gas Natural
Any del concurs: 1999
Arquitectes autors del projecte: Manuel Brullet Tenas i Alfonso De Luna