Publications
Books


Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona, (Edicions de l’Eixample, 2007) with Albert Pineda.
Arquitectura. Obra Pública a Catalunya, pages 88-89 104-105 CAP Mataró, Hospital del Mar
Un Hospital davant del mar, with Albert Pineda (Health Consortium of Barcelona, 1999, 1999), amb Albert Pineda.
Sixte Illescas, arquitecte. De l’avantgurada a l’oblit (2009), with Albert Illescas.
Manuel Brullet. (Ed. Gustavo Gili, 1998).
Monographic articles


AA Files Autum 1995 (Londres)
a+t nº8 1996. (Vitoria-Gasteiz)
Diseño Interior nº25, maig 1993 (Madrid)
Publications


Conarquitectura nº32 october 2009 (Madrid)
pages. 56-61 Rehabilitation of the Nau Gaudí.
DBZ Deutsche BauZeitschrift nº7 (Gütersloh, 2008)
pages.48-53 Hospital Hedwigshohe Berlín.
On Diseño Premis FAD 2008 (Barcelona, 2008)
pages. 45 47 Work: Jujol Library in the Ateneu Barcelonés.
Promateriales de construcción y arquitectura actual nº10 novembre 2007 (Madrid)
pages 8-17. Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona.
La nueva sensibilidad ambiental en la arquitectura española (2000-2006)
Cipmèdia Edicions 2007 pages 218-225 Higher Agriculture School of the UPC, Castelldefels.
Oficinas nº 263 december 2006 (Madrid)
pages 62-72 Biomedical Research Park of Barcelona
Architekture Berlin 2006
pages 154-155 Hospital Hedwigshöhe.
Quaderns d' Arquitectura i Urbanisme nº250 (Barcelona, summer 2006)
pàg. 102 a 111 Nau Gaudí in Mataró.
INDE Informació i Debat. Premis d’arquitectura de les comarques de Girona. COAC
(Barcelona, january 2006) pages 8 Hospital de Santa Caterina in Salt.
ACA2 Procés d’Aplicació de Criteris Ambientals en l’Arquitectura (UPC Barcelona, september 2003)
Apartment Architecture Now. Residential developments. Instituto Monsa de Ediciones. (Barcelona, 2003)
pages 64-71
On Diseño 233 Premis FAD 2002 (Barcelona),
pages 45-47
Quaderns d' Arquitectura i Urbanisme nº234 (Barcelona, july 2002)
pages 150-155 Housing units in the Ronda de Dalt
Detail march-april 2002 (München)
page 20 Biomedical Research Park.
Materia 38 march-august 2002 (Milano)
Pages. 36-45 Hospital del Mar
INDE Informació i Debat. Sis projectes a l’Escola Sert. COAC (Barcelona, march 2001)
Pàg 8-14. Housing units in the Ronda de Dalt
Arquitectura Viva 81 november/december 2001 (Madrid)
pages 56-57 Housing units in El Prat de Llobregat
Costruire nº187 december 1998 (Milano)
pages 118-121 Turó del Cargol School
On Diseño nº193 premis FAD 1998 (Barcelona, may 1998)
pàg. 162-171 STQ-URV Tarragona
On Diseño nº187 (Barcelona, november 1997)
pàg. 148-159 Premià de Dalt Sports Centre
Nous paisatges, nous territoris. Ed. Actar (Barcelona, 1997)
pages 156,158-159 Hospital del Mar
Werk, Bauen+Wohnen nº1/2 January/february 1996 (Zurich)
pages 89 Hospital Hedwigshöhe, Berlín
Wettbewerbe Aktuell nº2 1996 (Freiburg)
pàg.7 Hospital Hedwigshöhe, Berlín
Bauwelt nº18/19 (Germany, 1996)
pages1074-1075 Hospital Hedwigshöhe, Berlín
Techniques & Architecture nº426 Barcelone (París, july 1996)
pp.74-76
Arquitectura a Catalunya, l’era democràtica 1977-1996, exhibition catalogue in the Centre d´Art Santa Mònica (Barcelona, summer 1996)
pages 110 i 144
Diseño Interior, nº 48 (1996, Madrid)
pages 20-25 Escola a Vilassar de Mar
A+V Monografías de Arquitectura i Vivienda 45- 46. Annual 1995 (Madrid)
pàg. 140-143
On Diseño nº164, (Barcelona, june 1995)
Escola a vilassar de Dalt
Detail 34 Octubre-Novembre, (München, 1994)
pages 591-593 Hospital del Mar
A+V Monografías de Arquitectura i Vivienda 45- 46. Annual 1994 (Madrid)
pages 140-143
Baumeister, zeitschrift für architektur. October 1993 (München)
pages 42-49 Hospital del Mar
Quaderns Barcelona 1993 [II]
Hospital del Mar
Casabella nº604 september 1993 (Milà)
pages 62-64 Hospital del Mar
El Croquis nº62/63 (Madrid, 1993)
pages 234-246 Hospital del Mar
On Diseño 143 Premis FAD d’Arquitectura 1992 (Barcelona)
pages 162-173 Hospital del Mar
Mies van der Rohe Pavilion Award for European Architecture 1992
pages36-39 Brians
On Diseño nº135 Premis FAD 1991 (i 2) (Barcelona 1992)
pages 122-133 Presó de Brians
On Diseño nº125 Premis FAD 1990 (i 3) (Barcelona 1991)
pages 170-175 Escola del Cros
Quaderns d' Arquitectura i Urbanisme. Gran Escala (Barcelona, 1991)
pages 102-107 Brians
Quaderns Renovating
Casabella nº535 may 1987 (Milano)
page 26 Plaça de les Figueretes, Mataró.
On Diseño nº83 Premis FAD 1986 (Barcelona, 1987)
School Architecture Show. Generalitat de Catalunya, Education Department
(Barcelona, may del 1986) pages 16-17 Cros School
AA L'architecture d'Aujorud'Hui nº 245 Espagne 86 (París, 1986)
pages.54-55 Cros School
Quaderns d’Arquitectura i Urbanisme 156. Arquitectura Espanyola. January-February-March 1983 (Barcelona)
pages 36-37 Buillding of housing units for a cooperative, Mataró.
Jano 44 January-February 1977 (Barcelona)
pages 25-32